Van deze kennis en ervaring plukken onze klanten de vruchten.
Wij werken samen met tientallen ICT-bedrijven.
Aecius is dé deskundige op het terrein van ICT & Recht én privacy

AVG “doe het zelf” pakket

Voldoen aan de privacyregels van de AVG is verplicht voor ieder bedrijf. Maar dat lijkt een onmogelijke opgave. Dat komt zowel door de moeilijke taal van de wet, de wisselende uitleg van deskundigen (technische en juridische) en het gebrek aan praktische uitleg.

Privacy is altijd namelijk maatwerk. Dat betekent dat je door alle processen moet, alles moet documenteren en moet gaan afwegen. Dat kunnen we helaas niet eenvoudiger maken.

Je moet daarvoor voldoende kennis van privacy hebben, ook dat kunnen we helaas niet versimpelen. Om de wet te lezen of in het oerwoud van adviezen, websites en teksten te lezen, kost veel tijd. Tijd die je efficiënter kan besteden. Daarom heeft Aecius juridisch advies de informatie verzameld die je nodig hebt om aan de AVG te gaan voldoen.

Daar waar de AVG je verplicht om documenten te hebben, worden met het AVG pakket voorbeelden aangeleverd die je een goede opzet geven om zelf aan te vullen en de noodzakelijke afwegingen te maken.

Het AVG ‘doe het zelf’ pakket bevat het volgende:

 • Een document met uitleg over de AVG. Hiermee weet je wat je de AVG van je verwacht en waarom het belangrijk is om er aan te voldoen.
 • Een document met uitleg over datalekken. Hiermee weet je wanneer er sprake is van een datalek en wat u dan moet doen.
 • Een concept privacy statement (voor op de website). Hiermee kan je alle betrokkenen goed informeren over datgene wat je doet en hoe er gebruik gemaakt kan worden van de wettelijke rechten.
 • Een concept privacy beleid (intern beleid). Hiermee heb je intern duidelijkheid over uw visie op privacy en wat je daarin van je medewerkers verwacht.
 • Een concept PIA (privacy impact assessment). Met deze vragenlijst kunt je de grootste privacy risico’s binnen jullie organisatie identificeren.
 • Een document met tips voor technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Beveiliging van gegevens is zeer belangrijk onder de AVG. Beveiliging moet passend zijn. Met dit document weet je snel wat u moet doen om passend te beveiligen.
 • Een concept document om aan de documentatieplicht te voldoen (het register). Zonder overzicht kunt je niet on controle zijn. Met dit document kunt eenvoudig inzicht krijgen in de belangrijkste verwerking binnen jullie organisatie.

De prijs hiervoor gezamenlijk is € 750 excl. BTW.

We hebben een speciaal pakket gemaakt voor een webshop, re-integratiebureau en een internetplatform/internetforum.

Naast deze documenten bieden we ook de volgende losse templates:  

 • en jaarplanning voor security. Met dit document kunt u eenvoudig een jaarplanning maken om daarmee de beveiliging een vaste plek te geven in uw rganisatie. Dit document kost € 200 excl. BTW.
 • Een document voor de registratie van datalekken. Dit document kost € 100 excl. BTW.
 • Een werkdocument ‘rechten van betrokkenen’. Als iemand een verzoek doet, wat moet u wel/niet verstrekken of verwijderen? Dit document kost € 250 excl. BTW.
 • Een document met de meeste wettelijke bewaar en verjaringstermijnen. Hiermee heeft u handvatten voor het vaststellen van passende bewaartermijnen. Dit document kost € 300 excl. BTW.

Voor vragen of meer informatie. neem contact op met onze adviseurs via 050-2111660 of het contactformulier.