Van deze kennis en ervaring plukken onze klanten de vruchten.
Wij werken samen met tientallen ICT-bedrijven.
Aecius is dé deskundige op het terrein van ICT & Recht én privacy

Eerste AVG boete

Op 16 juli 2019 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens een eerst boete onder de AVG uitgedeeld aan het Haga Ziekenhuis in Den Haag. De boete bedroeg van € 460.000. De aanleiding van het onderzoek door de AP was de melding van een datalek voor het onterecht inzien van het medisch dossier van Samantha de Jong (als […]

Lees verder…

Meldplicht Datalekken

Bestuurdersaansprakelijkheid meldplicht datalekken De nieuwe wet meldplicht datalekken is sinds 1 januari 2016 van kracht. Deze wet ziet erop dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Ieder bedrijf dient per verwerking de soorten gegevens, het doel van de verwerking en de genomen beveiligingsmaatregelen bij te houden. Verder moet er een privacy beleid zijn en moeten […]

Lees verder…

Auteursrecht

Is auteursrecht nog wel actueel? Het auteursrecht is een hot item tegenwoordig. Door de opkomst van internet is het steeds makkelijker om informatie, muziek of games te (her)gebruiken zonder dat hier bijvoorbeeld toestemming voor wordt gevraagd of voor betaald wordt. De roep om een aanpassing van het auteursrecht wordt hierdoor steeds luider. De kloof tussen […]

Lees verder…

Recht tot opschorting

Als ondernemer probeert u op allerlei manieren uw potentiële klanten te bereiken. Bijvoorbeeld via een website. Om deze website online te krijgen en te houden heeft u een contract moeten afsluiten met een hostingprovider die daarvoor zorg draagt. Deze overeenkomst verplicht u normaal gesproken ook om daarvoor te betalen. Stel dat u op een zeker […]

Lees verder…

Usability & Recht

Vul uw website conform de wet. Als klanten eenvoudig en zonder belemmeringen door uw website kunnen bewegen, betekent dit doorgaans dat er gemiddeld meer bezoekers over gaan tot het aanschaffen van een product of dienst of gebruik maken van de andere mogelijkheden op uw website. In vaktermen is de conversie dan hoog. Wilt u meer […]

Lees verder…