Privacy

Privacy en het beschermen van privacy is een juridisch onderwerp wat sterk in ontwikkeling is de afgelopen jaren en de aankomende jaren. Vooral voor het bedrijfsleven zijn drastische veranderen noodzakelijk gebleken. Zo is per 1 januari 2016 de wet meldplicht datalekken ingegaan. Hiermee moeten bedrijven waarbij een datalek geconstateerd wordt, dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (en soms ook alle betrokkenen). Van een datalek is sneller sprake dan men denkt. Het kwijtraken van een USB-stick met persoonsgegevens, of het sturen van een email naar de verkeerde persoon wordt bijvoorbeeld al gezien als een datalek.

Tevens zijn organisaties vanaf mei 2018 verplicht om een privacy- administratie bij te houden en is het voor veel bedrijven zelfs verplicht een Privacy Officer aan te stellen. Een Privacy Officer ofwel “Data Protection Officer” ziet erop toe dat organisaties zich houden aan de privacywetgeving. Verder houdt hij zich bezig met:

  • Intern en extern beleid opstellen
  • Adviseren over de rechtmatige verwerking van alle persoonsgegevens in de organisatie
  • Adviseren over beveiliging
  • Verzoeken tot inzage en correctie afhandelen
  • Contactpersoon voor de Autoriteit Persoonsgegevens zijn
  • Datalekken beoordelen en melden
  • Trainingen geven
  • Interne controles uitoefenen
  • Overleg met de security officer en de Ondernemingsraad voeren
  • Interne audits ondersteunen

Mochten organisaties de privacywetgeving schenden kan dit catastrofale gevolgen hebben voor de organisatie. Hoge boetes zijn niet uitgesloten, wat kan leiden tot een faillissement. Privacy is dus een onderwerp geworden waar alle bedrijven serieus mee bezig moeten zijn.

Toch constateert Aecius Juridisch Advies een afwachtende en terughoudende trend in het Nederlandse bedrijfsleven. Het bedrijfsleven lijkt zich nog niet te realiseren hoe groot de vertaalslag is die bedrijven moeten maken om te voldoen aan de huidige en toekomstige wetgeving omtrent privacy.

Aecius Juridisch Advies als uw Privacy Officer

Aecius Juridisch Advies beschikt over CIPP gecertificeerde Privacy Officers die u inzicht geven over de huidige stand van zaken van uw organisatie en helpt uw bedrijf om te voldoen aan de privacywetgeving. Aecius Juridisch Advies streeft naar een nauwe en persoonlijke samenwerking waarbij uw bedrijf kan groeien. Op deze manier voorkomt u risico’s en bent u voorbereid op de toekomst.

Wilt u meer weten over onze Privacy Officers of heeft u algemene vragen met betrekking tot privacy, privacybescherming of de gevolgen van de nieuwe wetgeving voor uw bedrijf? Neem dan vrijblijvend contact met ons op! Wij staan u graag te woord.