Service Level Agreement

Service Level Agreement door een ICT-jurist

Een goede SLA opstellen is een kunst. Door de technische complexiteit en de juridische kwalificatie daarvan zijn de meeste service level agreements onvoldoende dekkend.

Waar moet een goede SLA minimaal aan voldoen:

  • Wat wordt er precies gedaan door de leverancier van de software of dienst?
  • Wat mag daar (technisch) van verwacht worden?
  • Wat gebeurt er als de leverancier zijn afspraken niet nakomt?
  • Welke schade wordt vergoed op basis van het SLA?
  • Hoe gaan partijen weer uit elkaar?
  • Wat krijg je wel of niet mee aan data?

Deze onderwerpen zijn uitsluitend vooraf goed te regelen. Als er eenmaal iets mis is gegaan, is er geen ruimte meer voor een dialoog.