Van deze kennis en ervaring plukken onze klanten de vruchten.
Wij werken samen met tientallen ICT-bedrijven.
Aecius is dé deskundige op het terrein van ICT & Recht én privacy

Recht tot opschorting

Als ondernemer probeert u op allerlei manieren uw potentiële klanten te bereiken. Bijvoorbeeld via een website. Om deze website online te krijgen en te houden heeft u een contract moeten afsluiten met een hostingprovider die daarvoor zorg draagt. Deze overeenkomst verplicht u normaal gesproken ook om daarvoor te betalen.

Stel dat u op een zeker moment uw verplichting tot betaling niet nakomt of wilt nakomen. Wat zal uw hostingprovider dan doen? Mogelijk zal uw hostingprovider zijn verplichtingen vervolgens opschorten. De vraag is of uw hostingprovider dit zomaar mag doen.

Op het moment dat u niet voldoet aan uw verplichting om te betalen, wordt uw hostingprovider nog niet van haar verplichtingen bevrijdt. Dit betekent in beginsel dat uw hostingprovider gewoon moet zorgen dat uw website online blijft. De wederpartij heeft echter wel de bevoegdheid om zijn verplichting op te schorten. Op het moment dat de betalingstermijn is verstreken, heeft uw hostingprovider soms de bevoegdheid tot opschorting en kan de website, al dan niet deels, buiten werking worden gesteld, totdat u de betaling heeft verricht.

Opschorting is niet zonder risico’s. het moet wel redelijk zijn. Dit houdt bijvoorbeeld in dat een hostingprovider niet uw hele website kan opschorten als u één keer een klein bedrag te weinig heeft betaald. De opschorting moet proportioneel zijn. De exacte werking van het opschortingsrecht kan contractueel (meestal in algemene voorwaarden) uitgewerkt worden.

Daarnaast kan uw hostingprovider, vaak op basis van zijn algemene voorwaarden, heraansluitkosten in rekening brengen, voordat de website weer online gezet hoeft te worden.Contractueel is zelden de hoogte van deze heraansluitkosten afgesproken. In de praktijk blijken deze kosten veelal tussen de € 50,- en de € 250,- te liggen. Dit mag dus in beginsel. Sterker nog, doordat er geen sprake is van tekortschieten door uw hostingprovider, is er ook geen sprake van verzuim en dus hoeft hij u geen schadevergoeding te betalen.

Voorkom dit dus en bespreek het voor het sluiten van de overeenkomst. Want voordat er onenigheid is, willen hostingproviders er nog wel over onderhandelen.