Intellectueel Eigendom

Iedere onderneming heeft te maken met intellectueel eigendom (IE). Maar wat is IE en wat moet u weten als u een onderneming heeft? Aecius Juridisch Advies is specialist op het terrein van intellectueel eigendom. Aecius kan u hierover ook alles vertellen. Wist u bijvoorbeeld dat er op foto’s, films, ontwikkelen van software en het bouwen van websites een auteursrecht rust? Zo zijn er nog veel meer voorbeelden waar intellectueel eigendom in voor komt. Ook is het nu regelmatig in het nieuws. Denk hierbij aan Stichting BREIN die downloaders en uploaders van auteursrechtelijk beschermde content probeert op te sporen en aan te pakken. Dit valt allemaal onder intellectueel eigendom.

Onder IE wordt verstaan de rechten van rechthebbenden op een voortbrengsel van de menselijke geest. De cursus omvat de volgende onderwerpen:

  • Auteursrecht,
  • Merkenrecht,
  • Handelsnaamrecht
  • Octrooirecht
  • Modellenrecht

De rechten verkrijgt u niet zomaar in alle gevallen. Sommige van deze IE-rechten krijgt u vanzelf, daar hoeft u niets voor te doen, maar andere rechten moet u zelf aanvragen. Ook is het mogelijk om afspraken over het intellectueel eigendom te regelen in de algemene voorwaarden van een overeenkomst. Het is dan ook belangrijk om hier bedacht op te zijn, anders is het zeer goed mogelijk dat u een overeenkomst tekent waarbij alle intellectuele eigendommen worden overgedragen aan de opdrachtgever. Wees dus alert!

Waarom loont het zich om een investering en moeite doen voor uw intellectuele eigendommen?

Bedrijven investeren veel tijd en geld in het opbouwen van hun naamsbekendheid en het ontwikkelen van bepaalde producten/diensten. Ze zijn natuurlijk niet gebaat bij verwarring met een andere partij, namaak van uw product of inbreuk op bepaalde producten en of processen. Om inbreuk te voorkomen is inzicht in (uw) intellectuele eigendommen van groot belang. Het hebben van bepaalde IE-rechten is niet alleen om concurrentie te voorkomen, het kan namelijk ook grote kansen bieden in de markt, denkt u maar eens aan het afgeven van licenties.

Wilt u graag meer weten over het intellectueel eigendom, heeft u een conflict over IE, of wilt u het zelf graag goed regelen in bijvoorbeeld uw algemene voorwaarden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Aecius geeft ook een cursus over intellectueel eigendom! Op deze manier leert u zelf de ins en outs van het intellectueel eigendom!