Van deze kennis en ervaring plukken onze klanten de vruchten.
Wij werken samen met tientallen ICT-bedrijven.
Aecius is dé deskundige op het terrein van ICT & Recht én privacy

Usability & Recht

Vul uw website conform de wet.

Als klanten eenvoudig en zonder belemmeringen door uw website kunnen bewegen, betekent dit doorgaans dat er gemiddeld meer bezoekers over gaan tot het aanschaffen van een product of dienst of gebruik maken van de andere mogelijkheden op uw website. In vaktermen is de conversie dan hoog. Wilt u meer rendement uit uw website, dan moet u de gebruiksvriendelijkheid of usability van uw website vergroten.

Helaas zijn er een aantal wettelijke eisen waar uw website aan moet voldoen. Dit geldt voornamelijk voor webshops. Deze wettelijke bepalingen beperken de usability van uw website. In dit artikel geef ik een aantal voorbeelden waarbij de usability en het recht tegenstrijdig zijn.

Het eerste voorbeeld betreft algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden moeten in beginsel vóór of bij het sluiten van de overeenkomst ter hand worden gesteld. Bij het sluiten van een overeenkomst via elektronische weg zijn er andere regels. Dan moeten de algemene voorwaarden tijdig elektronisch ter beschikking worden gesteld én kunnen worden opgeslagen voor latere kennisgeving. Om aanvullend bewijs te hebben dat de klant akkoord gaat met de algemene voorwaarden, wordt er vaak een vakje opgenomen waar de klant moet aanvinken dat hij akkoord gaat met de algemene voorwaarden. En de algemene voorwaarden moeten downloadbaar zijn. Doordat klant actief aan moet vinken, is er een extra handeling in het koopproces en wordt de usability dus beperkt.

Tevens wordt de usability beperkt door de wijze waarop een overeenkomst tot stand komt. In het geval dat de overeenkomst tot stand komt via elektronische weg, dient de authenticiteit van de overeenkomst in voldoende mate te worden gewaarborgd. Ook moet de klant alle specificaties en voorwaarden (niet algemene voorwaarden) voor later kennisgeving kunnen opslaan. Een eenvoudige mogelijkheid om hier aan te voldoen is het versturen van een e-mail. De klant plaatst een bestelling op uw website en krijgt vervolgens een e-mail met daarin een bevestiging van de aanvraag. De klant deze mail laten bevestigen, is bewijs dat de houder van het e-mail adres de bestelling plaatst. Maar de klant moet dus voordat er sprake is van een daadwerkelijke overeenkomst eerst zijn mailbox raadplegen en vervolgens een bevestigingsmail sturen (door op een link te klikken) om de overeenkomst te sluiten. Hiermee wordt de usability dus wederom beperkt.

Verder wordt er op webshops vaak gebruik gemaakt van een inlogmodule. Door in te loggen kan de klant dan vaak persoonlijke gegevens en oude bestellingen bekijken, maar ook nieuwe bestellingen plaatsen. Hiermee wordt gelijk voldaan aan diverse wettelijke eisen. Voordat de klant gebruik kan maken van een dergelijke inlogmodule zal hij zich eerst moeten registreren. Bij de registratie op een website moet de klant zijn persoonsgegevens invullen. Daarbij moet de klant akkoord gaan met uw privacyvoorwaarden. Het is namelijk verplicht om de klant duidelijk te maken wat er met zijn persoonlijke gegevens gebeurt en waar het voor gebruikt wordt. De klant dient ook hiervoor een akkoord te geven. Na het invullen van deze persoonsgegevens wordt er vaak een e-mail verzonden naar de klant waarin een link wordt meegestuurd, waarmee de klant zijn account moet bevestigen. Pas na het activeren van het account kan de klant inloggen op de website. Dit betekent dus dat de klant verschillende extra handelingen moet verrichten voordat hij een bestelling kan plaatsen op de website. Al deze extra handelingen komen niet ten goede aan de usability van uw webshop.

De drie voorbeelden die in dit artikel zijn benoemd beperken allen de usability. Usability is dus niet zo grenzeloos als vaak gedacht wordt. De wet stelt namelijk wel degelijk grenzen. Het is wettelijk verplicht om de bovenstaande zaken voor elkaar te hebben op uw website. Daarnaast zijn er nog vele andere voorwaarden en vereisten. Laat uw website dus goed nakijken, anders pleegt u een economisch delict, zijn alle overeenkomsten vernietigbaar of hebben alle klanten een ontbindingsrecht van 12 maanden