Junior Commissaris

De economie is fundamenteel aan het veranderen, oude werkwijzes komen te vervallen en nieuwe markten komen snel opzetten. Als u niet meegaat loopt u snel achter de feiten aan. Jonge ambitieuze professionals kunnen u de inzichten brengen die u zoekt, waardoor u de concurrentie weer aan kan gaan.

Missie

Het op een jonge frisse wijze ondersteunen van ondernemers op weg naar het uitzetten en bereiken van optimale strategische doelen en verdere professionalisering van hun onderneming.

Visie

Elke MKB onderneming die een volgende stap in het bedrijfsleven wil maken, willen wij de helpende hand bieden door zich door jonge ervaren ondernemende specialisten (commissarissen) te laten ondersteunen in strategische en tactische bedrijfsvoering om de ambities van de ondernemer waar te maken.

Waar kan een Junior Commissaris u mee helpen?

·         Onafhankelijk vertrouwenspersoon zijn;

·         Klankbord en adviseur zijn;

·         Een breed netwerk meenemen;

·         Strategie- en beleidsvorming;

·         Meer controle krijgen op uw organisatie;

Junior Commissaris biedt u verschillende opties om een Junior Commissaris aan boord te halen. Een MKB Commissaris, een Start-up Commissaris en bemiddeling van junior commissarissen.

MKB Commissaris

Bemiddeling Junior Commissaris

Start-up Commissaris

Wat doen we wel?

·         Ons netwerk ter beschikking stellen;

·         Meedenken over (meerjaren)beleidsplan, begroting en jaarrekening;

·         Proactief inspelen op ontwikkelingen;

·         Inzicht geven in een snel veranderende wereld;

·         Meedenken over maatschappelijk verantwoord ondernemen;

·         Interne én externe risico’s beperken;

·         Ondersteunen bij het realiseren van doelstellingen;

·         Adviseren over mogelijke kansen in de markt;

·         Adviseren over naleving van wet- en regelgeving;

·         Intern vertrouwenspersoon zijn;

·         Volledig onafhankelijk zijn;

·         Onze eigen kwaliteiten permanent verder ontwikkelen;

·         Een spiegel zijn voor de ondernemer;

·         Onze dienst aanbieden tegen een vaste prijs.

Door onze ondersteuning bent u meer in controle, verkrijgt uw organisatie beter bestuur (corporate governance) en vermindert u de kans op bestuurdersaansprakelijkheid aanzienlijk. Bovendien krijgt u eerder krediet van een bank of een investeerder.

Wat doen we niet?

·         Op de stoel van de ondernemer gaan zitten;

·         Ja en amen zeggen;

·         Formele werkgever zijn;

·         Formele toezichthouder zijn;

·         Bureaucratisch werken;

·         Lange verslagen maken;

·         Een externe accountant aantrekken;

·         Vast houden aan oude methodieken;

·         Namens de onderneming optreden;

·         Té dicht op de ondernemer zitten;

·         De ondernemer confronteren met hoge facturen.

Onze focus ligt op het bepalen van doelen, het halen van die doelen en daarvoor alle kansen benutten. Daarvoor vragen wij een maandelijks abonnementsbedrag, afhankelijk van het gekozen pakket.