Verwerkingenregister

De Algemene Verordening Gegevensbescherming verplicht ondernemingen om hun processen in kaart te hebben en alle privacy aspecten passend af te wegen. Dit is een complexe puzzel.

Om deze puzzel te starten is het wenselijk om de processen uit te schrijven en daarbij het format wat de AVG biedt (het verwerkingenregister) te volgen, ook als er geen plicht is om een register bij te houden.

Iedere onderneming is verplicht om alle betrokkenen (burgers) te informeren over de soorten persoonsgegevens die ze verwerken en de doelen waarvoor deze gegevens gebruikt worden. Zonder register is het lastig om te bepalen of je wel alles in kaart hebt.

Het is dus voor alle ondernemers slim om een register aan te leggen!

Bij het invullen van een register kom je onder meer voor vragen als:

  • hoe heet de verwerking?
  • welke categorieën persoonsgegevens worden er bij de verwerking gebruikt?
  • wat zijn de doelen van de verwerking?
  • welke technische en organisatorische maatregelen zijn gehanteerd om de persoonsgegevens adequaat te beveiligen?

Deze vragen zijn lastiger te beantwoorden dan ze lijken, want het register moet helder en overzichtelijk blijven en toch goed zijn. Wij kunnen u hierbij heel goed ondersteunen.

We hebben jarenlang ervaring met het opzetten en invullen van verwerkingenregister. Aecius is partner in het verwerkingenregister Privacy Insights.

Voor meer informatie, neem gerust contact op.